Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch dạy học online

Thứ sáu - 19/02/2021 14:42
 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:23/KH-THCSDN                Hà Đông, ngày 01 tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH 
Về việc tiếp tục tổ chức dạy học qua Internet đối với học sinh
trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19,
             năm học 2020 - 2021

          Căn cứ thông báo số 357/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
          Căn cứ văn bản 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng,  chống  dịch bệnh Covid-19;
          Căn cứ công văn số 111/PGDĐT ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về việc cho học sinh nghỉ học và tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống  dịch bệnh Covid-19;
          Trường THCS Dương Nội  xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 năm học 2020 - 2021 như sau:                                                               
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
1. Duy trì hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS, chủ động trong việc thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường.
2. Nâng cao năng lực, kỹ năng công nghệ thông tin của CB-GV, HS trong Nhà trường, giúp làm quen và thành thạo với phương thức dạy - học phổ biến của thời đại công nghệ 4.0
3. Xây dựng niềm tin, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Về dài hạn, cung cấp các công cụ thực hiện dạy học dự án, tạo kênh học tập dự án cho HS
II. MỤC TIÊU:
1. Thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường một cách chủ động, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
2. Giáo viên sử dụng được các công cụ dạy học online và thực hiện được Kế hoạch dạy học trong điều kiện học sinh nghỉ phòng dịch.
3. Học sinh sử dụng được công nghệ và tham gia học tập đầy đủ, duy trì được nền nếp học tập.
4. Đảm bảo chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2020-2021. HS lớp 9 được tăng cường và hỗ trợ ôn tập, đảm bảo mục tiêu chất lượng thi vào 10 THPT.
5. Đổi mới tư duy và phương thức dạy học, thúc đẩy nâng cao năng lực giáo viên về công nghệ dạy học và khả năng ứng phó với điều kiện đặc biệt.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Về phía nhà trường:
1.1. Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường.
1.2. Rà soát, xây dựng  lại TKB đảm bảo dạy đủ các bộ môn đáp ứng nội dung cốt lõi của chương trình hệ chuẩn.
1.3. Tập huấn cho toàn bộ giáo viên về các công cụ dạy học và kiểm tra đánh giá online, tập huấn cách xây dựng bài giảng online, cách thực hiện bài giảng online.
1.4.  Tập huấn  cho học sinh cách thức sử dụng các công cụ học tập online và tham gia học tập
1.5. Tổ chức dạy học online trực tiếp theo thời khóa biểu kết hợp dạy học dự án của Nhà trường, tổ chức giám sát việc dạy của giáo viên và việc tham gia học tập của học sinh.
1.6. Đảm bảo các giờ dạy theo thời khóa biểu . Mọi giáo viên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về công tác dạy học trên Internet, chủ động học tập và làm chủ công nghệ thông tin.
1.7. Giáo viên tự trang bị thiết bị dạy học để đảm bảo thực hiện được việc dạy trên Internet như:máy tính, camera, phone…
1.8. Xây dựng quy định dạy Internet và nghiệm thu kết quả dạy học của giáo viên.
2. Về phía học sinh:
2.1.Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ CNTT trên Internet trước khi tham gia bài học.
2.2.Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập, nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.
2.3. Học sinh lớp 8,9 tiếp tục tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study (với 07 môn học: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh)
         3. Về phía cha mẹ học sinh                        
3.1. Hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của Nhà trường về việc dạy học trên Internet , qua truyền hình là một phương thức dạy học chính thức trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, được công nhận kết quả học tập, kiểm tra đánh giá.
3.2. Nhắc nhở mọi học sinh cần tham gia học tập và tuân thủ nội quy lớp học, thực hiện nhiệm vụ học tập, làm bài kiểm tra lấy điểm kiểm tra thường xuyên như học trực tiếp ở trên trường.
3.3. Chuẩn bị điều kiện về thiết bị, tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh học tập để con có thể tham gia học liên tục, hiệu quả.
3.4. Chủ động liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi các thông tin và giám sát hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trong quá trình học tập tại gia đình.
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
  1. Đánh giá thường xuyên
-Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học Internet; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trên trang hanoistudy bằng các hình thức phù hợp.
-Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực.
- Ban giám hiệu quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet hình đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực, vì quyền lợi của học sinh.
2. Đánh giá định kỳ và cuối kỳ.
- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức đã qua Internet;  thực hiện việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, kiểm tra cuối  kỳ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS.
- Đối sánh kết quả kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ và kiểm tra thường xuyên để nắm được chất lượng học sinh từ đó có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung hoặc nâng cao kiến thức.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tiếp tục thực hiện dạy Onlnie cho học sinh trên phần mềm Zoom meeting và giao bài, kiểm tra kết quả học tập của học sinh trên phần mềm OLM.VN…
Nhà trường trang bị cho mỗi lớp 1 tài khoản zoom bản quyền, giao cho GVCN và lớp trưởng mở cửa phòng học trước khi vào buổi học 15 phút, điểm danh và quản lý lớp trong mỗi buổi học, giáo viên dạy bộ môn ra vào lớp dạy như dạy trực tiếp theo tài khoản của các lớp.
Tuần từ 1/2 đến 6/2 dạy học trên internet qua phần mềm zoom theo TKB bình thường tất cả các môn học. Giáo viên giao bài và gửi để cương ôn tập cho HS trong thời gian nghỉ Tết.
Tuần từ 15/2 đến 20/2 dạy học trên internet qua phần mềm zoom  TKB bình thường tất cả các môn học.
Tuần từ 22/2 dạy học trên internet qua phần mềm zoom các môn học (trừ môn Âm nhạc,Thể dục,Mĩ thuật, công nghệ K9, tự chọn dạy học theo dự án)
2. Cung cấp, cài đặt và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm zoom
2.1. Cp tài khon zoom bản quyền cho mỗi lớp 1 tài khoản
2.2. Tập huấn sử dụng phần mềm zoom:
- Tập huấn GV
- Tập huấn HS
- Thông báo tới CMHS
      2.3. Từ ngày 01/02/2021: Triển khai dạy trên internet bằng phần mềm  zoom.
- Xây dựng TKB: các môn học từ khối 6 đến 9 theo TKB dạy bình thương tất cả các môn. Từ ngày 22/2/2021 xây dựng lại TKB (trừ  các môn năng khiếu, tự chọn, công nghệ 9: dạy học theo dự án)
- Dạy qua internet đến khi học sinh học tập trở lại.
- Thực hiện kiểm tra đánh giá lấy điểm kiểm tra thường xuyên
- Nghiệm thu kết quả dạy học trên Internet của giáo viên.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT (để b/c);
- Lưu VT                                                        (Đã kí)


                                                            Trần Thị Kim Oanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:14

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,348
  • Tháng hiện tại36,456
  • Tổng lượt truy cập3,218,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây