Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản » Công văn

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:748/PGD
Ngày ban hành:03/08/2022
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:Số 707/PGDĐT
Ngày ban hành:18/07/2022
Thực hiện công văn số 2036/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 13/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12-17 tuổi; Để công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12-14 tuổi đạt hiệu quả cao hơn, phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID- 19 cho học sinh với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động cha mẹ, người giám hộ của trẻ, đối tượng tiêm chủng tham gia tiêm chủng.
2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế phường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh kịp thời, đầy đủ bảo đảm đúng tiến độ. Tạo mọi điều kiện về nhân lực và vật lực nhằm phục vụ công tác tiêm chủng trong trường hợp UBND phường bố trí địa điểm tiêm tại trường.
3. Rà soát, lập danh sách đối tượng học sinh cần tiêm theo từng lớp học; danh sách học sinh được cha mẹ đồng ý; không đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; vận động giáo viên đăng ký tiêm mũi 4. Tổng hợp danh sách gửi về Trạm y tế phường.
4. Ban Giám hiệu và giáo viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc hướng dẫn, vận động, tuyên truyền và kết quả về công tác tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho giáo viên, học sinh tại đơn vị, khối, lớp phụ trách;
5. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật kịp thời tình hình tiêm phòng của đơn vị qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và chủ các cơ sở mẫu giáo độc lập triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công văn trên./.
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:659/PGD
Ngày ban hành:04/07/2022
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:632/PGDĐT
Ngày ban hành:23/06/2022
2. Nhiệm vụa) Đối với phụ huynh học sinh- Chuẩn bị cơ sở vật chất: máy tính có kết nối mạng Internet; Máy tính bảng,điện thoại thông minh có kết nối Wifi, 3G, 4G,...- Theo dõi hướng dẫn tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉtiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh,... và thực hiện thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trựctuyến trên công điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.- Tiếp nhận tài khoản (mã học sinh, mật khẩu) tại cơ sở giáo dục:+ Trẻ mầm non 5 tuổi đăng ký tuyển sinh vào lóp 1 nhận tài khoản cá nhân tạitrường mầm non, cơ sở mầm non nơi trẻ học lớp mầm non 5 tuổi;- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 nhận tài khoản, mật khẩu tại các trườngtiểu học nơi học sinh học lóp 5.Lưu ý:+ Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 vàlớp 6 bằng tài khoản của học sinh; đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào các trườngmầm non bằng cách cập nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các nội dung đăng kýtheo hướng dẫn trên cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.+ Số lượng tuyển sinh thử nghiệm: Đề nghị các nhà trường huy động số lượngtối đa các tài khoản (tối thiểu mỗi đơn vị 50 tài khoản).+ Sau ngày 27/6/2022 hệ thống sẽ huỷ toàn bộ dữ liệu đăng ký thứ nghiệm; kếtquả tuyển sinh năm học 2022-2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gianđăng ký chính thức được quy định tại Công văn 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trườngmầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.b) Đối với trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để triển khai vậnhành thử nghiệm hệ thống (phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, qui trình, phân côngrõ người, rõ việc;...).- Sẵn sàng dữ liệu phục vụ tuyển sinh, mã học sinh, hướng dẫn phụ huynh họcsinh tìm hiểu, theo dõi các thông tin về tuyển sinh và thực hiện đăng ký thử nghiệmtại cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.- Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của các đơn vị thường trực trongthời gian vận hành thử nghiệm để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợphụ huynh học sinh.- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của cơ sở về Phòng Giáo dục và Đàotạo qua chuyên môn cấp học trước 07 giờ 30 ngày 28/6/2022 (thứ Ba).3III. THỜI GIAN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC NĂMHỌC 2022-2023Thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 được quy định tại Công văn 942, cụ thể là:- Tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày03/7/2022.- Tuyển sinh trẻ 5 tuồi vào trường mầm non: từ 00 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến24 giờ 00 ngày 06/7/2022.- Tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày09/7/2022.Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công táctuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022- 2023.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng măc cân kịp thời báocáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản hoặc điện thoại (qua cán bộ phụtrách tuyển sinh từng cấp học: Cấp THCS: đ/c Phương - 0977483169 ; cấp Tiểuhọc: đ/c Lý- 0912067722; Cấp MN: đ/c Linh - 0918213839) để được hỗ trợ, xemxét giải quyết./.
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:HDTS10_944-SGD-QLT
Ngày ban hành:15/04/2022
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:số 469-CTTT-KHCN
Ngày ban hành:28/02/2022
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:Sô 39/KH-UBND
Ngày ban hành:09/02/2022
File đính kèm:
46
Số kí hiệu:29/KH-PGDĐT
Ngày ban hành:13/01/2022
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND Thành phố, Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương, Thành phố và Quận.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trường học; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật.
- Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc để xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành GDĐT và học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
File đính kèm:

Videos

Văn bản mới

748/PGD

Về việc tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Thời gian đăng: 07/08/2022

lượt xem: 16 | lượt tải:0

CV 747/PGD

Về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được QH khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thời gian đăng: 07/08/2022

lượt xem: 15 | lượt tải:5

CV 1826/UBND

CV 1826 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 29/07/2022

lượt xem: 45 | lượt tải:16

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay668
  • Tháng hiện tại14,957
  • Tổng lượt truy cập323,979
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây