Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản » Công văn

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
9
Số kí hiệu:632/PGDĐT
Ngày ban hành:23/06/2022
2. Nhiệm vụa) Đối với phụ huynh học sinh- Chuẩn bị cơ sở vật chất: máy tính có kết nối mạng Internet; Máy tính bảng,điện thoại thông minh có kết nối Wifi, 3G, 4G,...- Theo dõi hướng dẫn tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉtiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh,... và thực hiện thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trựctuyến trên công điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.- Tiếp nhận tài khoản (mã học sinh, mật khẩu) tại cơ sở giáo dục:+ Trẻ mầm non 5 tuổi đăng ký tuyển sinh vào lóp 1 nhận tài khoản cá nhân tạitrường mầm non, cơ sở mầm non nơi trẻ học lớp mầm non 5 tuổi;- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 nhận tài khoản, mật khẩu tại các trườngtiểu học nơi học sinh học lóp 5.Lưu ý:+ Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 vàlớp 6 bằng tài khoản của học sinh; đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào các trườngmầm non bằng cách cập nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các nội dung đăng kýtheo hướng dẫn trên cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.+ Số lượng tuyển sinh thử nghiệm: Đề nghị các nhà trường huy động số lượngtối đa các tài khoản (tối thiểu mỗi đơn vị 50 tài khoản).+ Sau ngày 27/6/2022 hệ thống sẽ huỷ toàn bộ dữ liệu đăng ký thứ nghiệm; kếtquả tuyển sinh năm học 2022-2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gianđăng ký chính thức được quy định tại Công văn 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trườngmầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.b) Đối với trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để triển khai vậnhành thử nghiệm hệ thống (phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, qui trình, phân côngrõ người, rõ việc;...).- Sẵn sàng dữ liệu phục vụ tuyển sinh, mã học sinh, hướng dẫn phụ huynh họcsinh tìm hiểu, theo dõi các thông tin về tuyển sinh và thực hiện đăng ký thử nghiệmtại cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.- Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của các đơn vị thường trực trongthời gian vận hành thử nghiệm để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợphụ huynh học sinh.- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của cơ sở về Phòng Giáo dục và Đàotạo qua chuyên môn cấp học trước 07 giờ 30 ngày 28/6/2022 (thứ Ba).3III. THỜI GIAN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC NĂMHỌC 2022-2023Thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 được quy định tại Công văn 942, cụ thể là:- Tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày03/7/2022.- Tuyển sinh trẻ 5 tuồi vào trường mầm non: từ 00 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến24 giờ 00 ngày 06/7/2022.- Tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày09/7/2022.Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công táctuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022- 2023.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng măc cân kịp thời báocáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản hoặc điện thoại (qua cán bộ phụtrách tuyển sinh từng cấp học: Cấp THCS: đ/c Phương - 0977483169 ; cấp Tiểuhọc: đ/c Lý- 0912067722; Cấp MN: đ/c Linh - 0918213839) để được hỗ trợ, xemxét giải quyết./.
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:HDTS10_944-SGD-QLT
Ngày ban hành:15/04/2022
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:số 469-CTTT-KHCN
Ngày ban hành:28/02/2022
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:Sô 39/KH-UBND
Ngày ban hành:09/02/2022
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:29/KH-PGDĐT
Ngày ban hành:13/01/2022
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND Thành phố, Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương, Thành phố và Quận.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trường học; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật.
- Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc để xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành GDĐT và học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:3668
Ngày ban hành:25/10/2021
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:Số: 187 /QĐ-THCSDN
Ngày ban hành:07/10/2021
QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-THCSDN ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Dương Nội)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
Văn bản này quy định việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động kể từ năm học 2021-2022.
Đối tượng áp dụng gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Dương Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (đối với lớp 7,8,9) và chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đối với lớp 6)
2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.
3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
File đính kèm:
45
Số kí hiệu:Công khai
Ngày ban hành:01/09/2021
File đính kèm:

Videos

Văn bản mới

Số: 655/PGDĐT

Số: 655/PGDĐT V/v phát động, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Số 01/QĐ-BTC

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 14 | lượt tải:10

184/BTC

Công văn triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 12 | lượt tải:6

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay567
  • Tháng hiện tại4,009
  • Tổng lượt truy cập280,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây