Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình GDPT 2018 Chuẩn bị triển khai năm học 2024-2025

Số: 41/KH-THCSDN

Số kí hiệu Số: 41/KH-THCSDN
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Trần Thị Kim Oanh

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI
Số: 41/KH-THCSDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Dương Nội, ngày 20  tháng 02 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình GDPT 2018
Chuẩn bị triển khai năm  học 2024-2025
 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT- BGDĐT ngày 28 /12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc quy định việc lựa chọn Sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Căn cứ Công văn số 417/SGDĐT-GDTrH  ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo và hướng dẫn lựa chọn chuẩn bị triển khai năm học 2024-2025
Căn cứ Công văn số 77/PGDĐT-GDTrH  ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông về  việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2024 -2025;
Trường THCS Dương Nội xây dựng kế hoạch tổ chức chọn sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình GDPT 2018 năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Nghiên cứu, nhận xét, đánh giá từ đó đề xuất lựa chọn được các đầu sách giáo khoa lớp 6 thể hiện đúng và đầy đủ mục tiêu nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại đơn vị.
2. Yêu cầu
Tổ chức nghiên cứu, nhận xét, đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học 2024-2025 (Quyết định số 4338 /QĐ-BGDĐT, ngày 18 /12/2023 và Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )
Thực hiện đúng quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa phù hợp.
II. ĐỐI TƯỢNG
Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên, được tham gia tập huấn chương trình GDPT trong nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp học.
III. NỘI DUNG
1. Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa lớp 9
- Truy cập các địa chỉ website để xem các phiên bản điện tử SGK mới lớp 8 như sau: 
+  Bộ sách Cánh diều truy cập tại địa chỉ https://sachcanhdieu.com.
+ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo truy cập tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn
- Danh mục sách giáo khoa xem tại Danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Quyết định số 4338 /QĐ-BGDĐT, ngày 18 /12/2023 và Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có đính kèm Kế hoạch này).
2. Nội dung nghiên cứu sách giáo khoa lớp 9
- Tổ chuyên môn cử các giáo viên tham dự hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 theo công văn số 77/PGDĐT- GDTrH Hà Đông ngày 19 tháng 2 năm 2024.
- Tổ chuyên môn chỉ đạo các nhóm, các cá nhân tổ chức đọc, nghiên cứu các đầu sách trong các bộ sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể.
3. Các bước tiến hành
          * Bước 1: Tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn và báo cáo Hiệu trưởng trước khi thực hiện.
- Tổ chuyên môn tổ chức cho toàn bộ giáo viên trong tổ tham gia lựa chọn SGK của môn học.
          - Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa  danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.
- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn, có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn và người lập danh mục.
* Bước 2: Nhà trường tổ chức cuộc họp Hội đồng lựa chọn SGK với các thành phần: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện CMHS của các lớp học  để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất sau đó thống nhất lựa chọn 01 bộ sách giáo khoa cho mỗi môn học báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo.
* Bước 3: Hội đồng lựa chọn SGK đề xuất với Hiệu trưởng danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn.
* Bước 4: Nhà trường lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về Phòng GDĐT quận Hà Đông theo quy định.
4. Hình thức tổ chức
Các tổ chuyên môn phân công các thành viên sau khi nghe giới thiệu sách của các tác giả trong hội nghị, các cá nhân nghiên cứu trước, sau đó họp tổ chuyên môn thảo luận tập trung phân tích ưu nhược điểm của từng bộ sách cùng tính phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn bộ sách phù hợp nhất.
5. Phân công  nhiệm vụ:
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung
- Phó Hiệu trưởng lập danh sách, phân công các nhóm tập huấn, tham dự hội thảo giới thiệu sách, và tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, nhận xét đánh giá, đề xuất lựa chọn theo từng phân môn như sau:
TổTự nhiên: Các bộ môn Toán, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tin học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Tổ Xã hội: Các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
Tổ Năng khiếu: Các bộ môn Tiếng Anh, Nghệ thuật ( Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
6. Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa
- Hồ sơ của Tổ chuyên môn gồm có: Biên bản lựa chọn sách giáo khoa của từng Tổ chuyên môn (các môn học) và Danh mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Biên bản và Danh mục sách giáo khoa đề xuất có đầy đủ chữ ký của Tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.
- Hồ sơ của nhà trường gồm có: Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK; Biên bản lựa chọn sách giáo khoa của Nhà trường và Danh mục sách giáo khoa do nhà trường đề xuất lựa chọn.
IV. THỜI GIAN
- Ngày 20 tháng 02 năm 2024 xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, nhận xét đánh giá và đề xuất lựa chọn Sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Các cá nhân tự nghiên cứu khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.
- Từ ngày 20 tháng 02 năm 2024 đến 10 tháng 3 năm 2024: Các tổ chuyên môn họp thảo luận, nhận xét đánh giá và bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn 01 bộ sách giáo khoa sau đó tổng hợp gửi danh mục sách giáo khoa tổ đề xuất lựa chọn về nhà trường.
- Ngày 12 tháng 3 năm 2024: BGH nhà trường họp với các tổ trưởng chuyên môn, đại diên CMHS, nhận xét ưu nhược điểm của từng bộ sách, phân tích tính phù hợp sau đó thống nhất lựa chọn 01 bộ sách giáo khoa dựa trên kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn. Hoàn thiện hồ sơ nộp Phòng GDĐT.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ trưởng phân công nhiệm vụ các thành viên.
- Thư ký tổng hợp kết quả đề xuất, lựa chọn sách giáo khoa.
- Tổ trưởng báo cáo lãnh đạo nhà trường về kết quả đề xuất lựa chọn.
- Hiệu trưởng chỉ đạo thư kí tổng hợp, đề xuất danh mục sách giáo khoa mà trường đã lựa chọn báo cáo Phòng giáo dục.
Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình phổ thông mới của trường THCS Dương Nội. Yêu câu các tổ chuyên môn, giáo viên và Hội đồng lựa chọn SGK  triển khai thực hiện ./.
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT ( b/c);
- Các thành viên(t/h)
- Lưu: Hồ sơ lựa chọn SGK.
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Kim Oanh

 File đính kèm

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 89 | lượt tải:46

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 77 | lượt tải:36

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay1,654
  • Tháng hiện tại44,165
  • Tổng lượt truy cập3,279,022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây