Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Phổ biến Giáo dục pháp luật

Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư - 14/04/2021 06:52
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG DƯƠNG NỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI

           Số: 46 /KHCB-THCSDN                                
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Dương Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

     Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-QU ngày 28/01/2021 của Đảng uỷ phường Dương Nội chỉ đạo về việc “Tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 09/3/2021 của Liên đoàn Lao động Quận Hà Đông về việc “Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chi bộ trường THCS Dương Nội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  cụ thể như sau:

           I.Mục đích, yêu cầu:

            1.Mục đích:
          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
           Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cơ quan đơn vị để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

            2.Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong cơ quan đơn vị; gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch của phường Dương Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hà Đông.

 1. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 • Hiến pháp năm 2013;

 • Luật Tổ chức Quốc hội;

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

 • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

 • Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 1. Thời gian tuyên truyền

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được tiến hành bắt đầu từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

 1. Hình thức tuyên truyền

- Thường xuyên cập nhật, đưa tin bài về tiến độ triển khai và các hoạt động có liên quan đến công tác bầu cử trên Trang thông điện tử của nhà trường.
- Lựa chọn những điều luật quan trọng được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu Hội đồng nhân dân để tuyên truyền trên trangWeb của nhà trường.
- Lồng ghép tuyên truyền cuộc bầu cử đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường thông qua các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể,…
- Tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống pa nô, băng rôn, tại trụ sở trường học.
            V. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
-Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
-Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
-Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

 

       - Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
       - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
       -Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

 1. Tổ chức thực hiện.

          1.Công đoàn
          Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử theo nội dung Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
            2.Đoàn thanh niên- Đội thiếu niên
           Thực hiện việc nhân bản và phát hành các loại tài liệu tuyên truyền cuộc
bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
       3.Các tổ đảng:
            Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng ngày bầu cử. Tăng cường các hoạt động tuyên tuyền để gắn kết giữa CB,GV, NV trong nhà trường hướng về ngày bầu cử, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của CB,GV,NV trước, trong và sau bầu cử để có những để xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm phát sinh.
        Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong quá trình  triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn có liên quan kịp thời phản ánh về chi bộ để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ chức đoàn thể của trường;

 • Các tổ đảng;

 • Lưu: VT. 

                          BÍ THƯ                                      Đã kí)


         Trần Thị Kim Oanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

Số: 29/2024/NĐ-CP

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lí trong cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian đăng: 16/03/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:38

Số: 127/PGDĐT

Hướng dẫn V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian đăng: 18/03/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:20

Số: 41/KH-THCSDN

KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình GDPT 2018 Chuẩn bị triển khai năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 29/02/2024

lượt xem: 187 | lượt tải:100

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay571
 • Tháng hiện tại27,726
 • Tổng lượt truy cập3,011,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây