Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

Thứ hai - 22/06/2020 11:20
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘi​​​
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số 56/KH-THCS                                     
Dương Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2020-2021

          - Căn cứ vào Điều lệ trường học; Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          - Căn cứ Thông tư số 36/2017 TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
          - Căn cứ văn bản hợp nhất của BGDĐT: Số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
          - Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
          - Thực hiện Hướng dẫn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;
         - Căn cứ vào Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;
          - Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục của phường Dương Nội giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 trên địa bàn phường Dương Nội.
          Trường THCS Dương Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
      2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
      3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn phường Dương Nội, trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Dương Nội.
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
          - Xét tuyển.
         III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đối tượng:
        - Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố:  Đoàn Kết, Hòa Bình, Hoàng Hanh, Hoàng Văn Thụ, Kiên Quyết, Quang Minh, Quyết Tâm, Thắng Lợi, Thành Công, Thống Nhất, Trung Bình, Quyết Tiến, Trung Kiên, Vinh Quang, Tổ dân phố 1, Tổ dân phố  2, Khu dịch vụ LK 16,17,18; LK 27,28, LK31; Khu tập thể ĐH kiểm sát; Khu đô thị Geleximco.
       - Độ tuổi dự tuyển từ 11 đến 13 tuổi (có ngày sinh trong khoảng từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 ) và trước đó 2 tuổi (sinh năm 2008, 2007) so với quy định:
         + Cao hơn 1 tuổi đối với  học sinh nữ, học sinh từ nước ngoài về nước.
       + Cao hơn 2 tuổi đối với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, tàn tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước.
       - Được vào học trước 1 tuổi: Học sinh đã học vượt cấp ở Tiểu học, có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ và do Hiệu trưởng trường Tiểu học đề nghị.
      - Các trường hợp khác ngoài quy định phải được Giám đốc Sở GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép.
2. Hồ sơ dự tuyển
     - Phiếu đăng ký dự tuyển ( theo mẫu của trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
     - Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
     - Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).
    - Bản photo sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận Hà Đông hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường Dương Nội.
     - Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

3. Chỉ tiêu
         - Trường THCS Dương Nội được Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 là 11 lớp với 490 học sinh.
4. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.
b. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.
- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7).
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00’.
+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30’
     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với trường
a. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND phường Dương Nội, báo cáo phòng GD&ĐT Hà Đông
b. Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương
c. Triển khai kế hoạch tuyển sinh đến Hội đồng tuyển sinh trường và tiến hành tuyển sinh.
d. Báo cáo định kỳ về công tác tuyển sinh cho Phòng giáo dục và đào tạo Hà Đông và các vấn đề vướng mắc phát sinh trong khi tiến hành tuyển sinh
e. Tiếp nhận học sinh khi Phòng GD&ĐT Hà Đông điều tiết
g. Duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT Hà Đông
2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh
a. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các cấp đã đề ra.
b. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký đự tuyển, các quy định về xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GD&ĐT duyệt.
c. Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
3. Đối với các bậc phụ huynh
a. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
QUY TRÌNH DÀNH CHO TRƯỜNG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị
a. CSVC:
- Máy tính quản trị dữ liệu tuyển sinh (Dành cho Hiệu trưởng) cài phần mềm ESAMS;
- Tài khoản và mật khẩu quản trị (Phòng GD&ĐT cung cấp)
- Máy tính hỗ trợ đăng ký trực tuyến cho CMHS (có kết nối Internet)
b. Nhân sự:
- Ban tuyển sinh: Các CBTS được tập huấn về việc hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến, thu và kiểm tra hồ sơ để báo cáo Trưởng ban tuyến sinh.
- Cán bộ hỗ trợ quản trị dữ liệu tuyển sinh: Cài đặt phần mềm eSAMS và hỗ trợ Hiệu trưởng sử dụng phần mềm để theo dõi, cập nhật và chọn học sinh trúng tuyển.
2. Giai đoạn 2: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (từ 07/8/2020 đến 09/8/2020)
a. Đối tượng: Cha mẹ học sinh (CMHS), cán bộ tuyển sinh (CBTS)
b. Thời gian: Từ 07/8/2020 đến 09/8/2020.
c. Địa chỉ truy cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
d. Chuẩn bị:
- Máy tính có kết nối Internet.
- Mã số và Mật khẩu của học sinh.
e. Nhiệm vụ:
- Các thành viên trong Ban tuyển sinh hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
3. Giai đoạn 3: Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh (từ 13/8/2020 đến hết ngày15/8/2020)
a. Đối tượng: CMHS, CBTS
b. Thời gian: Từ 13/8/2020 đến 15/8/2020
c. Chuẩn bị:
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Biên bản đề nghị sửa chữa dữ liệu học sinh
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập Danh sách và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
* Trưởng ban tuyển sinh: Sử dụng phần mềm quản trị ESAM để:
- Nhập mới học sinh đăng ký.
- Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đề nghị đính chính).
4. Giai đoạn 4: Lập danh sách trúng tuyển.
a. Đối tượng: Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Ngày 16/8/2020
c. Chuẩn bị:
- Danh sách học sinh trúng tuyển (sau khi kiểm tra hồ sơ).
d. Nhiệm vụ:
- Sử dụng phần mềm quản trị ESAM để đánh dấu những học sinh trúng tuyển
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT (ngày 17/8/2020).
- Trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu
5. Giai đoạn 5: Tiếp nhận và lập danh sách trúng tuyển diện trái tuyến (nếu có)
a. Đối tượng: CMHS, CBTS, Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020
c. Chuẩn bị:
- Phương án thu nộp hồ sơ trái tuyến do Phòng GD&ĐT duyệt.
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường.
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận
- Bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh
* Trưởng ban tuyển sinh: Sử dụng phần mềm quản trị ESAM để:
- Nhập mới học sinh đăng ký
- Sử dụng phần mềm quản trị ESAM để đánh dấu những học sinh trúng tuyển
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT
- Báo cáo về BCĐTS quận (qua Phòng GD&ĐT – thường trực BCĐTS) về công tác tuyển sinh theo lịch (ngày 26/8/2020).
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của trường THCS Dương Nội.

Nơi nhận;
- PGD& ĐT (để b/c).                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                 
- UBND phường Dương Nội (để b/c).
- Thành viên HĐTS trường (để thực hiện).             
- Lưu VT.                                                                                                                   (Đã kí)
                                                                             
                                                                                                                              Trần Thị Kim Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:14

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,386
  • Tháng hiện tại36,494
  • Tổng lượt truy cập3,218,787
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây