Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch xét tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2021-2022

Thứ hai - 18/04/2022 06:13
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 61/KH-THCSDN

Hà Đông, ngày 16 tháng 4 năm 2022

 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2021-2022

          Thực hiện Hướng dẫn số 934/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022;
Thực hiện Kế hoạch số 317/PGD&ĐT- THCS ngày 14/4/2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hà Đông về Kế hoạch thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022;
Trường THCS Dương Nội xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
          A. YÊU CẦU
          1.  Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS nhằm xác nhận trình độ của người học sau khi học hết chương trình THCS.
          2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT; đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục; chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT), các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS và được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh.
          B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
          I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
          1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy, học và tổ chức ôn tập cho học sinh
a) Nhà trường  hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định;
b) Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; ghi đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ;
c) Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 10/5/2022.
          2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp
          a) Giấy khai sinh (bản sao);
          b) Học bạ (bản chính); trường hợp học bạ bị thất lạc thì Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
          c) Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp;
          d) Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ  những năm trước:
- Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do UBND phường cấp: nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp;
- Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp. 
          3. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
          Nhà trường lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị  và đề xuất với phòng GDĐT trình Ủy ban nhân dân quận ra quyết định thành lập.
          Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký là thư ký Hội đồng, Uỷ viên gồm tất cả các Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách và tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2021-2022. Thành viên của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao.
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
 NĂM HỌC 2021-2022
 
STT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Thị Kim Oanh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Khuất Thị Thắm Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch hội đồng
3 Nguyễn Khả Tuấn Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng
4 Đinh Thị Thanh Tâm Thư ký Hội đồng sư phạm; giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 Thư ký
5 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng ban thanh tra nhân dân Ủy viên
6 Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội; giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 Ủy viên
7 Bùi Thị Thanh Hương Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên; Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 Ủy viên
8 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 Ủy viên
10 Dương Vân Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 Ủy viên
11 Trịnh Thị Thanh Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 Ủy viên
12 Đặng Thị Thanh Tùng Giáo viên phụ trách cơ sở dữ liệu Ủy viên
13 Triệu Tiến Tú Giáo viên-Tổng phụ trách Đội Ủy viên

          4. Lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS
          a) Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp:
          - Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên. Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ GDĐT.
          - Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một hay nhiều lần cộng lại).
          - Người học không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, trừ học viên của trường, lớp mở cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
          b) Lập danh sách:
          - Đối với người học đang học lớp 9 tại trường: Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tập hợp đủ hồ sơ. Trường hợp người học còn thiếu hồ sơ phải thông báo cho người học trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 15 ngày để người học có điều kiện bổ sung hồ sơ.
          - Đối với người học chưa tốt nghiệp THCS của những năm trước: Hiệu trưởng nhà trường thông báo công khai tại trường và thông báo trên trang web trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 30 ngày để người học dự xét tốt nghiệp có điều kiện chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị dự kiểm tra (nếu thuộc diện phải kiểm tra văn hoá).
          - Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, nhà trường lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại).
          II. TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS
  1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS:
Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 17/5/2022.
          2. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
          Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó chú ý một số đối tượng ghi tại điểm d khoản 1 Điều 6 và hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 5 cụ thể như sau:
          a) Đối với người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hoá học: phải có giấy của Giám đốc Bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận xác nhận sức khoẻ có ảnh hưởng đến khả năng học tập;
          b) Đối với người học mồ côi không nơi nương tựa, trong diện quy định hộ đói nghèo của Nhà nước: phải có giấy xác nhận của UBND cấp phường.
          3. Công nhận tốt nghiệp THCS
          a) Đối với người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu:
- Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;
- Tiêu chuẩn:
          + Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;
          + Xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;
          + Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
          b) Đối với người học chưa tốt nghiệp ở lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:
- Điều kiện: người học viết đơn dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 1); nộp đơn, hồ sơ  trước  ngày 20/4/2022 tại Trường THCS Dương Nội.
          - Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:
          + Người học chưa dự xét công nhận tốt nghiệp THCS hoặc đã dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc không được dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
          + Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do xếp loại học lực yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do Nhà trường tổ chức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, nhà trường xếp loại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
          + Người học chưa được công nhận tốt nghiệp THCS vì lý do hạnh kiểm phải được UBND phường nơi cư trú xác nhận có tiến bộ, có tư cách đạo đức tốt.
          c) Đối với người học thuộc diện phải kiểm tra văn hoá: Nhà trường nhận đơn phải hướng dẫn người nộp đơn đăng ký môn kiểm tra cho phù hợp, thông báo lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra. Thời gian làm bài kiểm tra: các môn Ngữ văn và Toán thời gian làm bài là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của trường. Đề kiểm tra, bài làm của học sinh và bảng ghi điểm kiểm tra (có xác nhận của Hiệu trưởng) phải lưu trữ  theo quy định hiện hành (cho tới kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm sau).
          d) Đối với người học là đối tượng khuyết tật hoặc hoà nhập: Xét tốt nghiệp theo hướng động viên, khuyến khích sự nỗ lực, sự tiến bộ và đảm bảo quyền lợi học sinh. Việc xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh khuyết tật cấp THCS được thực hiện theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBH-BTC ngày 31/12/2013 của Liên Bộ Bộ GDĐT- Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội- Bộ tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
          4. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, bằng và bản sao bằng tốt nghiệp THCS
          a) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (Mẫu 6): HIệu trưởng cấp cho mỗi người học được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 một (01) bản Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, không thu phí;
          b) Bằng tốt nghiệp THCS: Trưởng phòng GD&ĐT cấp cho mỗi  người học tốt nghiệp 01 (một) bản;
          c) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS: cấp cùng với bằng tốt nghiệp THCS hoặc sau thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THCS (nếu có yêu cầu, người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được quy định tại Điều 30, Thông tư số 21/2019/TT- BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
          5. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
          Các hồ sơ theo quy định tại khoản 2a Điều 10 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Tất cả các loại hồ sơ đều sử dụng mẫu thống nhất của Sở GDĐT  (Mẫu 1, 2, 4, 5, 6, 7) và được in trực tiếp từ hệ thống sổ điểm điện tử của Thành phố.
          6. Báo cáo và lưu trữ kết quả
a) Báo cáo:
- Ngày 18/5/2022 Nhà trường nộp phòng GDĐT các hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS;
+ Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại);
+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 3);
+ Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 4, gồm 3 loại).
+ Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS (Mẫu 7)
+ Công văn đề nghị mua phôi bằng theo số lượng tổng hợp kết quả tốt nghiệp và phôi bản sao bằng (nếu có)
          b) Hồ sơ lưu trữ:
          - Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS của phòng GD&ĐT;
          - Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS;
- Các loại hồ sơ khác có liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THCS thời hạn lưu trữ 02 năm.
C. LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Trước 20/4/2022 - Phối hợp với Đài truyền thanh phường Dương Nội thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.
- Thông báo trên trang web cho những người chưa tốt nghiệp năm học trước nộp đơn và hồ sơ
 
Đ/c Hiệu trưởng

Đ/c Phó hiệu trưởng Nguyễn Khả Tuấn
22/408/5/2022  Kiểm tra văn hoá diện chưa tốt nghiệp THCS năm học  trước. Đ/c Phó hiệu trưởng Khuất Thị Thắm và  GVCN lớp 9
Trước 25/4/2022 Nhà trường thông báo cho người học cần bổ sung hồ sơ Đ/c K.Thắm
Từ 25/4 - 6/5/2022  Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp tại trường Đ/c Khuất Thị Thắm và  GVCN lớp 9
Trước 10/5/2022  - Hoàn thành kiểm tra cuối năm học, Hoàn thành điểm tổng kết các môn khối 9.
- Hoàn thành hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp THCS
- Hoàn thành cập nhật điểm, hạnh kiểm, kết chuyển dữ liệu cuối năm tất cả các khối lớp trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.
GV dạy K9

Đ/c Tùng, GVCN 9
Đ/c Tùng, GVCN 9
Từ 27/4 -9/5/2022 - Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp (theo lịch phân công của PGD) Đ/c Khuất Thị Thắm và  GVCN lớp 9
Từ 11/5-17/5 Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc HĐXTN
18/5/2022 -Nộp phòng GDĐT: tờ trình, danh sách người học dự xét công nhận TN THCS (Mẫu 2), biên bản xét công nhận TN (Mẫu 3), danh sách học sinh được công nhận TN (Mẫu 4, gồm 3 loại).
- Xét duyệt và gửi dữ liệu cho PGDĐT trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.
Đ/c K Oanh, Tùng, GVCN 9, TKHĐ
19/5-24/5/2022 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời  Đ/c K Oanh, Tùng, GVCN 9
 
   
      Hiệu trưởng trường THCS Dương Nội yêu cầu ông (bà) Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn,  giáo viên chủ nhiệm khối 9 và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các bộ phận báo cáo về Ban giám hiệu để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT (để b/c)
- BGH; TTCM (thể t/h)
- Lưu: VT .                                                                                                                                                                 Trần Thị Kim Oanh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

91/KH-THCSDN

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2023-2024 trườngTHCS Dương Nội

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 261 | lượt tải:45

85/KH-PGDĐT

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm 2024

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 191 | lượt tải:70

Số: 29/2024/NĐ-CP

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lí trong cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian đăng: 16/03/2024

lượt xem: 179 | lượt tải:65

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,087
  • Tháng hiện tại51,872
  • Tổng lượt truy cập3,108,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây