Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Công văn Số:01/PGDĐT V/v triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" danh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh THCS năm học 2021 – 2022

Thực hiện Công văn số 6103/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022; Công văn số 4454/SGDĐT-CTTT ngày 30/12/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2021 - 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS) chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 – 2022

Số kí hiệu Số:01/PGDĐT
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Phòng GD
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:01/PGDĐT
V/v triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" danh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh THCS  năm học 2021 – 2022
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022
 
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở .
        Thực hiện Công   văn số 6103/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022; Công văn 4454/SGDĐT-CTTT ngày 30/12/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2021 - 2022;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS) chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Cán bộ, Giáo viên, nhân viên các trường THCS trên địa bàn Quận;
- Học sinh cấp THCS.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung
a) Cuộc thi dành cho học sinh: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức An toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.
- Vòng 2: Viết bài tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở Vòng 1.
 b) Cuộc thi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức An toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
- Vòng 2: Dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc ở Vòng 1.
+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...
(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
2. Cách thức nhận đề thi
Đề thi chuyển kèm công văn này hoặc có thể tra cứu trên website:  https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn/; trên cổng thông tin điện tử của Ngành giáo dục Thủ đô.
3. Cách thức dự thi và nộp bài thi
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia dự thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn/. (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được gửi kèm Công văn này)
4. Thời gian tổ chức cuộc thi
a) Vòng 1
- Từ ngày 03/01/2022 đến 21/01/2022: Các trường phát động cuộc thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm bài thi; Sau ngày 21/01/2022 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi.
b) Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 07 ngày.
- Dự kiến tuần 4 tháng 3 năm 2022: tổ chức giao lưu cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở Giáo dục và Đào tạo có kết quả dự thi xuất sắc nhất.
- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Nẵng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (chung cho toàn quốc)
1. Cuộc thi dành cho học sinh
- Tổng số: 1.232 giải thưởng. Gồm:
+ 12 giải nhất,  mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.
+ 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.
+ 200 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay.
+ 1000 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
2. Cuộc thi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tổng số: 310 giải thưởng. Gồm:
+ 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.
+ 09 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop.
+ 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.
+ 80 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.
+ 200 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.
Phần thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Công ty Honda Việt Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc nhận phần thưởng này.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI
Học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải cao vòng 1 và được tham gia dự thi vòng 2, kinh phí  do Công ty Honda Việt Nam tài trợ gồm: kinh phí lưu trú, đi lại, sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đạt giải tham dự Lễ tổng kết trao giải.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các trường chỉ đạo triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường để cuộc thi đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình thực hiện cần trao đổi thông tin xin liên hệ Đ/c Bùi Tiến Đạt, số điện thoại: 0987517583; email: tiendatpgd@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
 Lưu:VT.                                                                        
  KT.TRƯỞNG PHÒNG
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
 

 Nguyễn Thị Thu Hương
 
 

 

 File đính kèm

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 89 | lượt tải:46

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 78 | lượt tải:36

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,783
  • Tháng hiện tại44,294
  • Tổng lượt truy cập3,279,151
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây