Trang nhất » Phổ biến Giáo dục Pháp luật » Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 02/CV-HĐ ngày 10/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Để đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện một số công việc.
LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV
1. Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022: https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Luat-TSVTDT-QH15.2.PDF 
2. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat10.pdf
3. Luật Thanh tra 2022: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat11.pdf
4. Luật Dầu khí 2022: 
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat12_1.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat12_2.pdf
5. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat13.pdf
6. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/luat14.pdf
7. Về miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026:
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây