Kế hoạch tổ chức thi bài giảng E-learning cấp Quận 2016-2017

Thứ tư - 24/08/2016 21:01

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 690/KH-PGD&ĐT
 

             Hà Đông, ngày  01  tháng 8 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi bài giảng E-learning cấp Quận 2016-2017
 
Căn cứ quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ngày 02/06/2016 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành về thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-learning” lần thứ 4 đối với các cấp học.
  Thực hiện kế hoạch 2813/SGD&ĐT- KHCN ngày 18/7/2016 của Sở GD&ĐT  v/v tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning” năm học 2016 - 2017.
Phòng GD&ĐT Hà Đông ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-learning” cấp Quận cụ thể như sau:
1. Mục đích - yêu cầu:
Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam, tiếp nối kết quả của cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E-learning chủ đề "Dư địa chí Việt Nam" năm 2016.
Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.
Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tham gia cuộc thi.
Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia cuộc thi, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động Giáo dục và Đào tạo.
2. Nội dung và đối tượng tham gia dự thi:
* Nội dung dự thi: bài giảng E-learning với chủ đề  Dư địa chí Việt Nam và các môn học ở bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS.
* Đối tượng: Cán bộ, Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
3. Số lượng bài giảng dự thi:
- Mỗi trường Mầm non, Tiểu học, THCS: nộp 01 hoặc 02 bài dự thi cấp Quận
- Mỗi bài dự thi có không quá 03 thành viên tham gia (gọi chung là tác giả), tác giả tham gia dự thi là tự nguyện và tự giác chấp hành thể lệ của cuộc thi.
4. Yêu cầu đối với bài dự thi
4.1 Bám sát nội dung của cuộc thi.
4.2 Bài dự thi cấp Quận là những bài giảng chưa tham gia thi cấp Quận, cấp Thành phố, cấp Quốc gia của những năm học trước.
4.3 Cấu trúc bài dự thi phải rõ ràng, gồm 3 phần:
- Phần đầu: trang bìa của bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:
Mục tin Ví dụ về trang bìa bài dự thi
Thông tin cuộc thi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       QUỸ LAWRENCE S.TING
Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
Tiêu đề bài dự thi Đường Trường Sơn
Chủ đề: Dư địa chí Việt Nam hoặc Môn …../Lớp …..
Thông tin tác giả: Giáo viên: Nguyễn Văn A, Lê Mai B.
E-mail: Email: nguyenvana@....edu.vn
Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động: 0912345678
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Du
Thôn/Đường, Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/Thành phố: Số 123 Đường 19/5, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, Hà Nội
Lưu ý: Địa chỉ phải chính xác để BTC gửi phần thưởng (nếu có)
Giấy phép bài dự thi CC-BY hoặc CC-BY-SA
Tháng/Năm: Tháng 11/2016
 
- Phần nội dung: trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả.
- Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi. Tài liệu tham khảo không vi phạm bản quyền (được cấp phép sử dụng theo giấy phép phù hợp).
4.4 Phạm vi nội dung bài dự thi: phải hoàn chỉnh một nội dung cụ thể (tối thiểu là 1 tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông, Nếu là bài giảng chủ đề Dư địa chí phải đảm bảo giới thiệu đầy đủ về một nội dung).
4.5 Bài dự thi phải được xuất bản dưới dạng web, bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Tham khảo danh sách phần mềm có thể sử dụng có trong Phụ lục I kèm theo Thể lệ này (chú ý tìm phiên bản mới nhất của phần mềm đáp ứng chuẩn HTML5).
4.6 Mỗi bài dự thi nộp cho Ban tổ chức cấp thành phố bắt buộc phải gồm:
- Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI).
- File nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài dự thi (TEPNGUON).
- File thuyết minh bài dự thi (Thuyetminh.doc hoặc Thuyetminh.docx).
- Bài dự thi được đóng gói, kiểm tra cẩn thận và được lưu vào đĩa CD/USB/Ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
 
5. Thời gian thực hiện.
- Từ 01/08/2016 đến 05/10/2016: Các nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức cuộc thi cấp trường, lựa chọn các bài dự thi có chất lượng gửi về Phòng GD&ĐT để dự thi cấp Quận.
- Tháng 10/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận bài tham gia dự thi vòng cấp Quận của các nhà trường.
* Thời gian: nhận bài (đĩa CD): Từ 05/10/2016 đến 18/10/2016;
* Địa điểm: Bộ phận CNTT -Tầng 1, phòng GD-ĐT (Đ/c Đỗ Tuấn An nhận)
- Từ 19/10/2016 đến 31/11/2016: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm, xét giải, công bố kết quả vòng thi cấp Quận và lựa chọn các bài giảng đạt giải cao, có nội dung phù hợp nộp về Sở GD&ĐT để dự thi cấp Thành phố vào tháng 11/2016.
- Tổng kết, trao giải cấp Quận: tổ chức vào cuối năm học 2016-2017.
6. Tham gia cuộc thi E-learning cấp Thành phố
Các sản phẩm bài giảng E-learning đủ điều kiện dự thi cấp Thành phố năm học 2016-2017 gồm:
+ Bài giảng đạt giải cao vòng thi cấp Quận năm học 2016-2017
+ Bài giảng đạt giải cao vòng thi cấp Quận năm học 2015-2016 (năm học trước). Phòng GD&ĐT sẽ cử chọn những bài có chất lượng và có nội dung phù hợp với cuộc thi năm nay nộp dự thi cấp Thành phố
(Sau khi đánh giá, tuyển chọn, đối với những bài giảng đạt chất lượng cao Ban tổ chức sẽ mời tác giả đến thuyết trình sản phẩm trước Ban giám khảo. Yêu cầu chỉnh sửa nếu cần thiết)
7. Tổ chức thực hiện.
7.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi cấp Quận. Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường và cấp Quận.
7.2 Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS:
Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo, phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xây dựng các bài giảng điện tử, bài giảng E-learning và hưởng ứng tham gia cuộc thi
- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp trường, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi cấp trường nghiêm túc, nộp bài dự thi cấp Quận đúng thời hạn qui định.
- Kinh phí tổ chức: Chi trong ngân sách được giao của các đơn vị
 
8. Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc:
Thể lệ tham dự chi tiết xem tại website: http://pgdhadong.edu.vn
Các sản phẩm đạt giải sẽ được công bố trên Cổng thông tin, bổ sung vào kho học liệu điện tử của Ngành và thông báo về các đơn vị.
Các bài thi tiêu biểu đạt giải trong cuộc thi cấp thành phố sẽ được xem xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp Ngành.
Nhận được kế hoạch này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng của cuộc thi bài giảng E-learning cấp Quận năm học 2016-2017. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thông tin về Bộ phận CNTT - Tầng1, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông; địa chỉ: 126 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.  Hoặc liên hệ cán bộ phụ trách Đỗ Tuấn An  - 0979.100.345.
 
 
Nơi nhận.
-          Như trên;
-          Đ/c Lãnh đạo (để BC);
-          Bộ phận CM Mn, TH, THCS
-          Các trường Mn, TH, THCS;
-          Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Phạm Thị Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 159 | lượt tải:43
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,178
  • Tháng hiện tại55,671
  • Tổng lượt truy cập2,289,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây