Kế hoạch thi HSG lớp 9 cấp Thành Phố năm học 2015-2016

Thứ năm - 28/01/2016 04:31
Nhà trường chuyển kế hoạch thi HSG lớp 9 cấp Thành phố tới các đồng chí giáo viên dạy đội tuyển và giáo viên chủ nhiệm có học sinh, các em học sinh và phụ huynh học sinh biết để thực hiện. Trân trọng cảm ơn!
Kế hoạch thi HSG lớp 9 cấp Thành Phố năm học 2015-2016
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  309/SGD&ĐT-GDTrH
V/v: Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá và khoa học lớp 9 THCS
cấp Thành phố,năm học 2015– 2016
             Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016
                              
      
Kính gửi:       - Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thị xã
- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdams.
 
Căn cứ vào thông tư số 22/2014/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp Thành phố như sau:
 
I. NGÀY THI - MÔN THI - ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ  THI - ĐỊA  ĐIỂM THI
1. Ngày thi: 08 tháng 4 năm 2016
2. Môn thi:
- Thi các môn văn hóa: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp và Giáo dục công dân.
- Thi vận dụng kiến thức các môn khoa học tự nhiên Vật lý, Hóa học, Sinh học vào giải quyết vấn đề thực tiễn; sau đây gọi chung là môn Khoa học.
3. Thời gian làm bài:
- Các môn văn hóa:              150 phút  (Thi buổi sáng)
- Thi môn Khoa học:                        135 phút  (Thi buổi chiều)
4. Đối tượng dự thi:
-  Những học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 8 có đủ các điều kiện sau đây:
+ Xếp loại học kỳ I năm học 2015- 2016:  Hạnh kiểm và học lực đạt loại Khá trở lên;
+ Đã tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Quận, Huyện, Thị xã và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.
5. Số lượng thí sinh dự thi:
-  Đội tuyển mỗi bộ môn văn hóa của Quận, Huyện, Thị xã gồm 10 thí sinh, môn Tin học có 05 thí sinh; đội tuyển thi môn Khoa học có 20 thí sinh.
Sở giao trách nhiệm  cho các Phòng GD&ĐT tuyển chọn và xây dựng đội tuyển các môn thi
(đội tuyển thi môn Khoa học có thể là những học sinh đã có tên trong đội tuyển  thi học sinh giỏi các môn văn hóa)
- Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được tuyển chọn và thành lập 09 đội tuyển của trường ở các bộ môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh, mỗi đội tuyển gồm 10 thí sinh, môn Địa lí và Tin học mỗi đội tuyển gồm 05 thí sinh, thi môn Khoa học có 10 thí sinh.
- Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được chọn 03 thí sinh tham gia thi ở các môn (theo đăng ký của trường).
6. Địa điểm thi:
- Thí sinh ở quận huyện nào thi tại quận, huyện đó.
- Thí sinh các đội tuyển của trường Hà Nội-Amsterdam thi tại Hội đồng thi quận Cầu Giấy.
- Thí sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu ghép vào các đội tuyển của quận Hai Bà Trưng.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG THI
- Chương trình thi (bao gồm cả các môn khoa học): Chương trình toàn cấp học; riêng lớp 9 tính đến hết tháng 3/2016 theo phân phối chương trình.
- Các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp có phần nghe hiểu.
- Môn Giáo dục Công dân: Lớp 8 (chương trình học kỳ II), lớp 9 (chương trình tính đến hết tháng 3/2016).
- Đối với phần thi môn Khoa học: Fom đề thi, cấu trúc đề thi và nội dung thi tham khảo tại tài liệu “Giới thiệu đề thi ISO, kỳ thi Olimpic khoa học trẻ Quốc tế” lần thứ 10, 11 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội biên soạn.
 
III. TỔ CHỨC THI 
1.   Coi thi
a. Thành phần Hội đồng coi thi:
- Chủ tịch Hội đồng: Là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã sở tại.
- Hai Phó chủ tịch: Một là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện khác, một là hiệu trưởng trường sở tại.
- Hai Thư ký: Là cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo (một của đơn vị sở tại, một của đơn vị khác).
- Giám thị: Mỗi phòng thi có 3 giám thị (trong đó 2 giám thị trong phòng thi thuộc đơn vị khác).
b. Công tác chuẩn bị thi
   -   Phòng thi:
+ Bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất, cần chú ý bố trí đủ số bàn, ghế trong phòng thi để mỗi thí sinh ngồi 1 bàn.
+ Sở cho phép các Hội đồng coi thi có thể bố trí ghép 2 môn vào một phòng thi, song vẫn thu bài riêng từng môn.
+  Phòng thi Tin học:
*  Mỗi thí sinh 01 máy vi tính đã cài đặt chương trình Pascal 7.0, Free Pascal, có ổ ghi đĩa CD.
        * Mỗi thí sinh 01 CD chưa sử dụng, để ghi bài làm (thống nhất dùng đĩa Maxcell còn nguyên trong bao nilon). 
       * Phòng thi có 01 máy tính dự  trữ.
       * 02 máy tính có ổ ghi CD, 02 máy in dành cho giám thị.
+ Mỗi phòng thi Ngoại ngữ chuẩn bị 01 máy cassete (đọc đĩa CD) và pin dự phòng.
-  Danh sách thí sinh
Được kiểm tra kỹ để bảo đảm chính xác tuyệt đối:  01 bản gửi về Sở kèm theo file dữ liệu (theo mẫu); 01 bản để thí sinh kí và gửi theo bài thi (theo mẫu cũ đã làm trước đây cho  từng môn). Nếu có sự thay đổi thí sinh, phải có công văn báo cáo lên Phòng GDTrH một ngày trước khi thi.
- Giấy thi: Được sử dụng thống nhất một loại (kể cả giấy thi cho môn Tin học), nhận tại Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Hà Nội.
2.   Phân công coi thi:
TT NƠI ĐI NƠI ĐẾN
 
TT NƠI ĐI NƠI ĐẾN
01 Ba Đình Hà Đông 16 Mê Linh Sóc Sơn
02 Hoàn Kiếm Chương Mỹ 17 Ba Vì  Hoàn Kiếm
03 Hai Bà Trưng  Phú Xuyên 18 Sơn Tây  Hai Bà Trưng
04 Đống Đa Ứng Hòa 19 Thạch Thất Hoàng Mai
05 Thanh Xuân Thanh Trì 20 Quốc Oai Đống Đa
06 Cầu Giấy Thường Tín 21 Phúc Thọ  Thanh Xuân
07 Tây Hồ Thạch Thất 22 Hoài Đức Đông Anh
 08 Hoàng Mai Sơn Tây 23 Đan Phượng Ba Đình
 09 Long Biên Quốc Oai 24 Chương Mỹ Cầu Giấy 
 10 Bắc Từ Liêm Đan Phượng 25 Thanh Oai Nam Từ Liêm
 11 Nam Từ Liêm Hoài Đức 26 Hà Đông Bắc Từ Liêm
 12 Thanh Trì Gia Lâm 27 Ứng Hoà Ba Vì
 13 Gia Lâm Mỹ Đức 28 Mỹ Đức Long Biên
 14 Đông Anh Mê Linh 29 Thường Tín Thanh Oai
15 Sóc Sơn Tây Hồ 30 Phú Xuyên Phúc Thọ
Lưu ý: Các phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động liên hệ với đơn vị được phân công đến làm nhiệm vụ coi thi để biết và điều động số lượng cán bộ, giáo viên của đơn vị mình đi làm nhiệm vụ.
* Thanh tra giám sát kỳ thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động.
3. Chấm thi
-   Hội đồng chấm thi do Sở thành lập theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
-   Địa điểm chấm thi đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
IV. LỊCH TIẾN HÀNH
* Ngày 16/3/ 2016
Các Phòng Giáo dục quận, huyện nộp về Sở (Phòng GDTrH) qua đường công văn và qua mạng (đã ký xác nhận của Lãnh đạo):
            - Báo cáo về số phòng thi, môn thi, địa điểm thi;
- Danh sách lãnh đạo và giám thị coi thi tại đơn vị mình;
- Danh sách lãnh đạo và giám thị của đơn vị mình cử đến đơn vị bạn theo phân công trên sau khi đã thống nhất giữa hai đơn vị;
- Danh sách thí sinh (lập theo mẫu thành một danh sách chung theo thứ tự cho tất cả các môn, soạn trên Microsoft word).
* Ngày 04/ 4/ 2016
Các phòng Giáo dục và Đào tạo nhận tại phòng GDTrH:
-         Quyết định điều động làm nhiệm vụ coi thi.
-         Giấy thi và thông báo nội dung có liên quan (nếu có) gửi các đơn vị.
* Chiều 07/4/2016
Hội đồng thi tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị, nguồn điện dự phòng cho phòng thi môn Tin học, cử giám thị kiểm tra máy tính và các thiết bị kèm theo, cho thí sinh thi môn Tin học làm quen với máy khoảng 5 phút, sau đó niêm phong máy và phòng máy.
* Ngày 08/4/2016
-   Giao, nhận đề thi
+  6h00' ngày 08/4/2016 Chủ tịch Hội đồng coi thi các quận và huyện Thanh Trì nhận đề thi tại Hội đồng ra đề thi (Truờng THPT Chu Văn An - Số 10 phố Thuỵ Khuê).
+  Các đơn vị huyện, thị xã còn lại, Sở sẽ giao đề cho các Chủ tịch Hội đồng coi thi từ 6h00’đến 7h30' ngày 08/4/2016 tại Hội đồng coi thi.
-   Phát đề thi:
+ Thi các môn văn hóa: 8h00
+ Thi môn các môn khoa học: 13h30
Chú ý :  
 +  Đối với môn Tin học, trước giờ làm bài, giám thị tổ chức bắt thăm chỗ ngồi (có lập biên bản để nộp về Sở), sau khi hết giờ làm bài trên máy, học sinh phải lưu bài vào đĩa CD, giám thị in bài làm của từng thí sinh ra giấy đồng thời ghi bài làm của 5 thí sinh vào một đĩa CD dự phòng. Trên nhãn đĩa có ghi tên đơn vị và số lượng bài thi.
+ Môn Ngoại ngữ: Trước khi vào phòng thi, giám thị 1 phải kiểm tra máy cassete, dùng đĩa ca nhạc để thử máy. Trong đĩa đề thi đã in sẵn nội dung nghe hiểu ba lần, giám thị chỉ cần bật máy 01 lần để thí sinh nghe cho đến hết đĩa.
-   Đóng gói và niêm phong:
+ Túi số 1 đựng bài thi và phiếu thu bài thi của mỗi môn thi (bao gồm gói đĩa CD của môn tin học). Bên ngoài túi số 1 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 02 giám thị và chữ ký của lãnh đạo Hội đồng coi thi trực tiếp nhận bài thi.
+ Túi số 2 đựng bài thi chung của kỳ thi, chứa tất cả các túi số 1(bao gồm cả túi bài thi các môn khoa học), được niêm phong trước toàn thể Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 2 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 giám thị, chữ ký của Thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi.
+ Túi số 3 đựng hồ sơ thi, gồm danh sách thí sinh dự thi đã có chữ ký của các thí sinh dự thi, các loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 3 có chữ ký của 01 đại diện giám thị, chữ ký của 01 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi.
-   Nộp bài thi: Nộp về Phòng GDTrH từ 17h00 – 19h00 ngày 08/4/2016.
V. KINH PHÍ CHO KỲ THI:
            Thực hiện theo các quy định hiện hành.
VI. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH
Căn cứ vào kết quả và Qui chế thi của Bộ, Sở sẽ xếp giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh.
Học sinh tham gia thi môn Khoa học được hưởng quyền lợi như học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa.
                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận :
- Giám đốc;  (để báo cáo)
- Các Phòng GD&ĐT,                 
  trường HN-AMS,         (để thực hiện)                                         (đã ký)
  trường PTCS NĐC;                                                                      
- Các Phòng, Ban thuộc Sở; (để phối hợp)
- Lưu VT, GDTrH.                                                                                                
             Lê Ngọc Quang
 
 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 160 | lượt tải:43
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,238
  • Tháng hiện tại55,731
  • Tổng lượt truy cập2,289,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây